Liceul Tehnologic Agricol Beclean

Școala de vară ONSITE in Zootehnie și Biotehnologii

 In perioada 30.08-12.09.2021 un grup de elevi de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean va participa la Programul de vară pentru orientarea elevilor din Regiunea de Nord- Vest ca viitori studenți ai Universității de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Elevii au fost selectați și din liceul nostru deoarece Liecul Tehnologic Agricol Beclean derulează timp de 2 ani Proiectul Rose (Romania Secondary Education Project).

Grupul țintă: 10 elevi absolvenți ai clasei a XI-a de la unitatea noastră școlară.

Scopul proiectului: creșterea nivelului motivațional al elevilor de a finaliza studiile liceale, de a promova bacalaureatul, precum și  orientarea acestora in invățămantul universitar.

Obiectivele proiectului: dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru viitorii absolvenți de liceu, familiarizarea elevilor cu viața de student, participarea la cursuri interactive și seminarii de consiliere profesională și de orientare in carieră, participarea la numeroase activități recreative.