Liceul Tehnologic Agricol Beclean
Bune practici

RAPORT DE BUNĂ PRACTICĂ

 

Titlul practicii: Implicarea elevilor în activităţi ecologice. Participare în proiectul “Reţea interactivă între şcoli, ONG-uri, muzee şi Administraţia parcului Naţional Munţii Rodnei”

 

Numele şi adresa unităţii şcolare ÎPT

Grupul Şcolar Agricol Beclean

Str. Piata Libertăţii, Nr. 1

Cod:425100

Jud. Bistrita-Năsăud

 

Ţinte şi obiective specifice:

-         stabilirea unei reţele între şcolile limitrofe Parcului Naţional Munţii Rodnei şi Administraţia Parcului, prin constituirea cluburilor Eco;

-         schimburi de experienţă şi promovarea colaborării între grupurile Eco prin intermediul listei de discuţii pe internet;

-         implicarea grupurilor de elevi în conservarea biodiversităţii (grupului Eco Beclean îi revine monitorizarea Rezervaţiei cu narcise din Şesul Mogoşenilor) şi în probleme de protecţia mediului;

-         organizarea taberelor ecologice în Munţii Rodnei;

-         propunerea de noi arii protejate.

 

Context şi definirea necesităţii unei astfel de practici

Invitaţia participării în cadrul proiectului a fost o oportunitate pentru elevii liceului de a exersa metode de inventariere a florei şi faunei, de înregistrare a parametrilor fizici din sol, apă şi aer, monitorizarea acestora şi compararea cu alte arii similare. Necesitatea unei astfel de practici se justifică prin nevoia de a desfăşura activităţi în natură, de a deprinde diverse metode de lucru în teren şi a înţelege legile naturii, de a schimba idei cu alţi elevi din judeţ.

  

Descriere

Iniţial s-a prezentat proiectul coordonatorilor grupurilor Eco, la sediul Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei (APNMR), urmând a selecta 4-5 elevi care să fie implicaţi. Au fost elaborate protocoalele de monitorizare şi prezentat proiectul în cadrul liceului, urmând ca în perioada de înflorire a narciselor să începem monitorizarea în Rezervaţia cu narcise din Şesul Mogoşenilor, îndrumaţi de un ranger al PNMR.

Am avut ocazia să comparăm situaţia de la Mogoşeni (populaţia de narcise aflată în stare de degradare, datorită lucrărilor agricole ce au fragmentat poiana şi a colectării masive a florilor) cu Rezervaţia de narcise de pe Masivul Saca (Valea Vinului), unde protejarea speciei este un fenomen natural. S-au obţinut diplome, în cadrul unui concurs realizat la baza poienii de la Saca, cu ocazia Zilei Parcului Naţional Munţii Rodnei.

În vacanţa de vară, împreună cu alte cluburi Eco din judeţ, am petrecut câteva zile în tabăra ecologică de pe Valea Anieşului. Elevii au parcurs diverse trasee în zonă, având de urmărit anumite aspecte pe care le redau apoi în postere, cu explicaţii.

Dovezi ale succesului

-         utilizarea cunoştinţelor noi dobândite pe teren;

-         înscrierea unui număr tot mai mare de elevi în cadrul grupului Eco (cu care desfăşurăm activităţi în raza oraşului);

-         realizarea unei prezentări cu tema „Biodiversitatea în Parcul Naţional Munţii Rodnei” pentru Zilele Grupului Şcolar Agricol;

-         realizarea unei lucrări „Aprecierea calităţii apei pe baza comunităţilor de diatomee” pentru Sesiunea de comunicări ştiinţifice a elevilor de liceu, Bistriţa, 28.03.2009 – menţiune.

 

Resurse necesare

-         profesorul îndrumător şi elevii înscrişi în grupul Eco;

-         Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei;

-         aparatură de înregistrare a parametrilor fizico-chimici din natură.

 

Planuri pentru viitor

-         continuarea colaborării cu APNMR şi implicarea în alte proiecte ale acestora;

-         lansarea unor proiecte de mediu, în cadrul şcolii;

-         implicarea în diverse acţiuni de protejare a mediului ambiant şi conservarea biodiversităţii.

  

Observaţii privind implementarea

            Această practică poate fi implementată de orice unitate şcolară, dacă este realizat un acord cu APNMR. Alte proiecte pot fi propuse prin diverse programe accesibile, cum ar fi „Tineret în acţiune”.

 

Persoana de contact

Voicinco Nicoleta, prof. dr. Biologie, 0757046416, vn78bio@yahoo.com