Liceul Tehnologic Agricol Beclean
Bune practici

RAPORT DE BUNA PRACTICĂ

 

Titlul practicii

 

Revista şcolii “Gotika”

 

Numele şi adresa unităţii şcolare ÎPT

Grupul Şcolar Agricol Beclean

Str. Piata Libertăţii, Nr. 1

Cod:425100

Jud. Bistrita-Năsăud

 

Ţinte şi obiective specifice

-încurajarea creativităţii elevilor care sunt înzestraţi  cu talent literar

-dezvoltarea personalităţii elevilor dornici de afirmare

-formarea la elevi a sprititului critic în perceperea şi analiza evenimentelor cotidiene

-dezvoltarea abilităţilor de a folosi tehnologii noi( programe IT, fotografie, înregistrare audio-video) în strângerea şi editarea materialelor pentru revistă

-promovarea imaginii şcolii pe plan local şi naţional

 

Context şi definirea necesităţii unei astfel de practici

Ideea revistei şcolii a avut în vedere asigurarea unor alternative diverse de raportare la valorile culturii umane, permiţând libertatea de conştiinţă şi exprimare a elevilor, dincolo de obligativitatea temelor studiate la ore. Revista Gotika reprezintă o carte de vizită pentru elevii şi profesorii Grupului Şcolar Agricol Beclean.

Necesitatea unei astfel de practici se justifică prin:

- nevoia de evidenţiere a performanţelor elevilor care excelează în diverse domenii

- nevoia de marcare a evenimentelor derulate în şcoală şi în comunitatea noastră

- nevoia de integrare şi situare a şcolii noastre pe harta locurilor culturale

 

Descriere

Preocuparea  pentru editarea revistei antrenează elevii şi profesorii într-o muncă de echipă. Astfel, toate proiectele, toate evenimentele culturale desfăşurate în şcoală, rezultatele elevilor la competiţii şi învăţătură, zilele şcolii etc şi-au găsit ecoul în paginile revistei „Gotika” cu consecvenţă.

Revista Gotika este cel mai bun feed-back al reuşitei şcolare.

 

Dovezi ale succesului

- lansarea revistei Gotika,  în anul şcolar 2007-2008

- editarea bianuală a revistei Gotika, în prezent având 3 numere după cum urmează: două numere în anul şcolar 2007-2008, un număr în anul 2008-2009, cel de-al patrulea fiind în prezent în pregătire

- obţinerea ISSN-ului în vara anului 2008

 

Resurse necesare

Echipa redacţională formată  din elevi şi profesorii îndrumători Computer conectat la internet, imprimantă, aparat foto, cameră video

Site-ul şcolii http://www.agricolbeclean.ro/ ( în prezent în construcţie) pentru lansarea on-line a revistei Gotika

Spaţiu pentru munca echipei redacţionale

 

Planuri pentru viitor

- popularizarea revistei la nivel judeţean

- evidenţierea şi lansarea talentelor artistice

- implicarea în diverse acţiuni de promovare şi propagare a culturii

- derularea de proiecte şi parteneriate cu alte şcoli sau instituţii locale sau din afară

- participarea la diverse competiţii de publicaţii

Observatii privind implementarea

-menţinerea acestei practici cultural-educative  necesită implicarea comunităţii locale şi o susţinere financiară minimă pentru editarea periodică a revistei

 

 

Persoane de contact

Todoran Liana lianatodoran@yahoo.com, Luca Anca  lucaanca8@gmail.com,

Grelus Alin grelusalin@yahoo.com, , Medgyesi Margareta margo_med@yahoo.com