Liceul Tehnologic Agricol Beclean
Proiect PHARE TVET RO 0108

GRUPUL SCOLAR AGRICOL BECLEAN

   a beneficiat de fonduri prin Proiect Phare  de coeziune economică şi socială şi de reformă instituţională a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar românesc, care s-a derulat pe două componente, dezvoltare instituţională şi investiţii.

    Scopul programelor:
* reforma instituţionala a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar (TVET RO 0108.01);
* coeziunea economică şi socială ( TVET RO 0108.03 ).
    Obiectivele prioritare ale programelor sunt axate pe:
* investiţii - în scopul îmbunătăţirii şi adecvării stării igienico-sanitare a unităţilor şcolare implicate, identificării necesităţilor de completare a dotărilor materiale existente şi dotării unităţilor şcolare în conformitate cu profilul de formare profesională;
* continuarea reformei VET - în scopul raţionalizării sistemului de formare profesională iniţială şi continuă, profilării unităţilor şcolare în concordanţă cu specificul regional, revizuirii şi adaptării traseelor de formare profesională continuă, revizuirii şi adaptării sistemului curricular pentru învăţământul TVET.
   
Prin componenta de dezvoltare instituţională, cadrele didactice şi managerii au urmat stagii de formare pe următoarele tematici:

   1. Conferinţa regională de desiminare a proiectului ( Regiunea Nord-Vest)- Participanţi : Moldovan Doru, Susa Mircea-reprez. Agent ec.

   2. Planificarea educaţiei la cerere- Participanţi : Baniai Felicia, Moldovan Doru ;

   3. Elaborarea şi utilizarea materialelor de învăţare- Participanţi : Moldovan Doru, Medgyeşi Margareta, Farcaş Viorel;

   4. Orientare şi consiliere privind cariera în învăţământul profesional şi tehnic – Participanţi : Moldovan Doru,Braşai Valeria,Giurgiuca Aurelia ;

   5. Utilizarea calculatorului şi a Internet-ului- Participanţi : Săsărman Ştir Maria, Horga Silvia- bibliotecar, Pop Maria- secretar ;

  6. Planurile de acţiune ale şcolilor- Participanţi : Baniai Felicia ;

  7. Instruire centrată pe elev/Metodologii active de lucru în clasă – Participanţi : Moldovan Doru, Medgyeşi Margareta, Farcaş Viorel ;

  8. Integrarea elevilor cu nevoi speciale – Participanţi : Farcas Viorel, Medgyesi Margareta ;

  9. Parteneriat/Lucrul cu intreprinderile – Participanţi : Baniai Felicia, Farcaş Viorel, Precup Horea ;

10. Conferinţa directorilor de şcoli- Participanţi : Moldovan Doru ;

11. Tranziţia  de la şcoală la locul de muncă – Participanţi : Stanciu Daniel ;

12. Cadrul asigurării calităţii – Participanţi : Stanciu Daniel , Farcas Viorel ;

13. Învăţământul profesional şi tehnic în contextul promovării şi dezvoltării economice din România. Îmbinătăţirea dialogului dintre educaţie şi formarea profesională şi piaţa muncii – Participanţi : Precup Horea ;

14. Instruire centrată pe elevi si integrarea elevilor cu CES – Participanţi : Precup Horea, Lăpuşan Marius ;

15. Dezvoltare scolară si revizuire PAS- Participanţi : Farcas Viorel , Medgyesi Margareta ;

16. Elaborare de Standarde de Pregătire Profesională , curriculum  naţional şi CDL – Participanţi : Farcas Viorel ;

17. Dezvoltarea  retelelor scolare în IPT- Participanţi : Medgyesi Margareta ;

18. Comunicare interinstituţională – Participanţi : Medgyesi Margareta.

 

Prin componenta investiţii au fost realizate:

         Reabilitarea şi modernizarea atelierelor  si a corpului de clădire A. Dotarea cu utilaje şi echipamente moderne a atelierelor si cabinetelor de specialitate  domeniul agricultură si mecanică;

Dotarea cu echipamente de tehnică de calcul a unui laborator de informatică  şi echipamente de birotică.