Liceul Tehnologic Agricol Beclean
Personal Didactic

 

COMPONENTA CONSILIILOR / COMISIILOR

AN SCOLAR 2018 - 2019

 

Comisia pentru eliminarea violenței a faptelor de corupție și discriminarii in mediul școlar și promovarea interculturalitații

1.    Magdea Mircea Florin - director - responsabil

2.    Obreja Diana-Valentina - profesor - membru

3.    Romanese Stela-Anuța- profesor - membru

4.    Balla Gheorghe-Mirel- profesor - membru

5.    Singeorzan Gabriela - profesor- membru

6.    Ionele Traian - profesor - membru

7.    Precup Horea - profesor - membru

8.    Beudean Ioan - maistru - membru

9.    Fetti Aniela Corina - profesor - membru

10. Legendi Ioana-Daciana

11. Mogosmortean Elena Damaris - reprezentantul elevilor -

12. Ropotin Nazarica Gabriela  - reprezentantul parinților

  

Comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situații de urgența

1.    Ionele Traian - profesor - responsabil

2.    Pop Danuț - ad-tor financiar patrimoniu - secretar

3.    Rusan Flaviu - muncitor membru

4.    Lapusan Marius - profesor - membru

5.    Precup Horea - profesor - membru

6.    Moldovan Doru - profesor - membru

7.    Horga Silvia - bibliotecar - lider sindical

 

Comisia pentru control managerial intern

 1.    Sangeroran Gabrieal - profesor - responsabil

2.    Medgyeși Margareta - profesor - membru

3.    Seserman Dorina - profesor - membru

4.    Legendi Ioana-Daciana - profesor - membru

5.    Sandu Loredana-Aurelia - profesor - membru

  

Comisia pentru perfecționare și formarea continua in urmatoarea componența:

 

1.    Chitac Adina-Monica - responsabil

2.    Sangeorzan Gabriela - profesor - membru

3.    Balla Gheorghe-Mirel - profesor - membru

4.    Greluș Alin - profesor - secretar

5.    Pop Luminița - profesor - membru

 

 

 

Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare

1.    Obreja Diana Valentina - profesor - responsabil

2.    Ionele Traian - profesor - membru ( domeniul mecanic )

3.    Precup Horea - profesor - membru ( profil resurse )

4.    Legendi Ioana Daciana - membru ( matematica si stiintele naturii)

5.    Sandu Loredana - profesor - membru ( profil servicii )

6.    Lacatuș Rubinca - profesor - membru ( T.I.C. )

7.    Luca Anca - profesor - membru ( socio - umane )

8.    Udrea Ioana-Ligia - profesor - membru (limba si comunicare)

 

Comisia pentru intocmirea orarului și serviciului pe școala ( caracter temporar)

1.    Magdea Mircea-Florin - director - responsabil

2.    Lacatuș Rubinca - profesor - membru

3.    Precup Horea - profesor - membru

4.    Sangeorzan Gabriela - profesor - membru

5.    Fodor Raul - informatician - membru

 

Comisia pentru programe și proiecte educative

Sangeorzan Gabriela - profesor  - responsabil

Diriginții claselor - membrii

Mogosmortean Elena Damaris - reprezentantul elevilor

Ropotin Nazarica Gabriela  - reprezentantul parinților

         

Comisia pentru curriculum este formata din sefii comisiilor metodice si ai ariilor curriculare

 

1     Udrea Ligia-Ionela  - profesor - Limba și comunicare

2     Balla Gheorghe - profesor - Om și societate

3     Precup Horea - profesor - Tehnologii

4     Sangeorzan Gabriela - profesor Consiliere și orientare

5     Legendi Ioana-Daciana - profesor - matematica și științele naturii

 

Comisia pentru evaluarea și asigurare a calitații (CEAC) in urmatoarea componența:

 

1.    Chitac Adina-Monica  - profesor - responsabil

2.    Lacatuș Rubinca - profesor - membru

3.    Precup Horea - profesor - membru

4.    Obreja Diana-Valentina - profesor membru

5.    Horga Silvia - lider sindical

6.    Luca Anca - profesor - membru

7.    Fetti Aniela Corina - profesor - membru

8.    Moldovan Darius - reprezentant agent economic Herghelia Beclean - membru

9.      Mogosmortean Elena Damaris - Reprezentantul elevilor

 

10. ………………………………….. - Reprezentant al Consiliul local

11. Ropotin Nazarica Gabriela  -  Reprezentant al parinților

 

Consiliul de administratie  (C.A.)

          Nr. crt.

Functia in cadrul consiliului (C.A.)

Numele si prenumele

Functia Manageriala

1

Presedinte

Magdea Mircea-Florin

Director

2

Membru

Sangeorzan Gabriela

Reprez. al cadrelor didactice

3

Membru

Balla Gheorghe

Reprez. al cadrelor didactice

4

Membru

Precup Horea

Reprez. al cadrelor didactice

5

Membru

Chitac Adina-Monica

Reprez. al cadrelor didactice

6

Membru

Beudean Ioan

Reprez. al cadrelor didactice

7

Membru

 Mogosmortean Elena Damaris

Reprezentant al elevilor

8

Membru

 Mogosmortean Valeria

Reprez. al parintilor

9

Membru

Cirjac Ioan

Reprez. al consiliului local

10

Membru

 Lazar Ioan

Reprez. al consiliului local

11

Membru

 Hulpe Rodica

Reprez. al primarului

12

Membru

Moldovan Darius

Agent economic

13

Membru

Stanciu Iosif

Agent economic

14

Membru

Balan Florin

Agent economic

 

         

Consiliul profesoral al Liceului Tehnologic Agricol Beclean

 

 

Nr.

Crt.

MUMELE SI PRENUMELE

FUNCTIA

1.                  

Magdea Mircea-Florin

președinte

2.                  

Medgyesi Margareta

Profesor /membru

3.                  

Pop Luminita

Profesor /membru

4.                  

Koblicska Alina Maria

Profesor /membru

5.                  

Udrea Ligia-Ionela

Profesor /membru

6.                  

Gavrilutiu Daniel

Profesor /membru

7.                  

Legendi Ioana-Daciana

Profesor /membru

8.                  

Magurean Ina

Profesor /membru

9.                  

Fetti Aniela Corina

Profesor /membru

10.               

Luca Anca

Profesor /membru

11.               

Lacatus Rubinca

Profesor /membru

12.               

Seserman V. Dorina

Profesor /membru

13.               

Balla Gheorghe

Profesor /secretar

14.               

Singeorzan Gabriela

Profesor /membru

15.               

Romanese Stela-Anuța

Profesor /membru

16.               

Moldovan Doru

Profesor /membru

17.               

Grelus Alin

Profesor /membru

18.               

Sandu Loredana

Profesor /membru

19.               

Chitac Adina-Monica

Profesor /membru

20.               

Obreja Diana Valentina

Profesor /membru

21.               

Lapusan Marius

Profesor /membru

22.               

Precup Horea

Profesor /membru

23.               

Pastor Rodica

Profesor /membru

24.               

Ionele Traian

Profesor /membru

25.      

Beudean Ioan

Maistru /membru

26.               

Sasarman Ioan

Maistru /membru

27.               

Buta Vasile

Maistru /membru

 

Comisia pentru recepție bunuri (caracter ocazional)  

 

Magdea Mircea-Florin - președinte

Mureșan Caius Valerian - membru

Precup Horea - membru

Balla Gheorghe Mirel - membru

Sandu Loredana - membru

 

 

Comisia Paritara la nivel de unitate de invatamant

- Prof.Magdea Mircea-Florin- director - reprezentant Consiliul de Administratie

- Prof. Balla Gheorghe-Mirel- reprezentant Consiliul de Administratie

- Prof. Koblicska Alina-Maria - membru 

- Prof. Chitac Adina-Monica - reprezentant Consiliul de Administratie,

- Bibliotecar Horga Silvia - lider sindical la nivel de unitate

- Prof. Medgyesi Margareta - membru

- Prof. Precup Horea - membru

                 - Prof. Fetti Aniela-Corina

 

 

Echipa de coordonare a Programului national „Scoala altfel”

 

Prof. Magdea Mircea-Florin - director

-      Prof. Sangeorzan Gabriela - (consilier educativ)

-      Prof. Lacatus Rubinca

-      Prof. Romanese Stela-Anuta ( consilier scolar)

-      Prof. Obreja Diana-Valentina

-      Prof. Balla Gheorghe-Mirel

-      Fodor Raul Stefan - informatician

-      Mogosmortean Elena Damaris - reprezentant al Consiliului elevilor

-      Ropotin Nazarica Gabriela  - reprezentantul Comitetului de parinti